Strona główna  ::  Kalendarz imprez  ::  Przydatne informacje  ::  Historia Pola  ::  Wizja Pola  ::  Mapka Pola  ::  Galeria  ::  Forum dyskusyjne

Rozrywka  ::  Kultura  ::  Sport  ::  Zdrowie  ::  Psy  ::  Praca  ::  Edukacja  ::  Gastronomia  ::   Niepełnosprawni  ::  Konkursy  ::  Linki  ::  Kontakt


10.9.2010, godz.: 16:12, źródło: bn.org.pl

Zjazd polonijnych instytucji kultury

Zjazd polonijnych instytucji kultury - po raz pierwszy w Warszawie Przedstawiciele osiemnastu polonijnych instytucji kultury działających w Argentynie, Francji, Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, na Węgrzech, zrzeszonych w Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, spotkają się w dniach 9-11 września w Bibliotece Narodowej. Po raz pierwszy spotkanie odbędzie się w Warszawie, a jego organizatorami są Biblioteka Narodowa i działający w Rzymie Papieski Instytut Studiów Kościelnych. Głównym tematem sesji będzie współpraca instytucji polonijnych z instytucjami krajowymi.

Uroczyste otwarcie sesji z udziałem przedstawicieli parlamentu, rządu, korpusu dyplomatycznego oraz szefów najważniejszych instytucji kultury odbędzie się w piątek 10 września o godz. 10.00 w audytorium im. Stefana Dembego w Bibliotece Narodowej (al. Niepodległości 213, wejście A). Uroczystość jest otwarta dla mediów.

Otwarciu sesji towarzyszyć będzie wystawa prezentująca dorobek polonijnych muzeów, archiwów, instytutów i bibliotek.

Kontakt dla mediów:
Jan Józef KASPRZYK – tel. 666 073 118; e-mail: j.kasprzyk@bn.org.pl

* * * * *
Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie została powołana w 1979 r. z inicjatywy Muzeum Polskiego w Rapperswilu, Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Obecnie Stała Konferencja zrzesza dwadzieścia instytucji kultury działających poza krajem i stanowi ważne forum współpracy. Ośrodki wchodzące w skład Stałej Konferencji przyczyniają się od wielu lat do gromadzenia, przechowywania i udostępniania dóbr kultury polskiej poza granicami naszego kraju: gromadzą prace z zakresu historii, literatury i sztuki, kompletują wydawnictwa emigracyjne, wydają opracowania bibliograficzne, prowadzą wymianę wydawnictw z bibliotekami naukowymi i uniwersyteckimi w Polsce, gromadzą źródła naukowe i prowadzą badania historyczne związane z najnowszymi dziejami Polski, kolekcjonują pamiątki (odznaczenia, portrety, medale, sztandary) przekazywane przez osoby prywatne, opiekują się pomnikami i wydają własne publikacje. Do Stałej Konferencji należą: Biblioteka Polska POSK w Londynie, Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie, Instytut Polski i Muzeum im. Sikorskiego w Londynie, Studium Polski Podziemnej, Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu, Zamek Montresor, Muzeum Kościuszki w Solurze i Muzeum Polskie w Rapperswilu, Fundacja Rzymska im. Margrabiny J.Z.Umiastowskiej, Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, Papieski Instytut Studiów Kościelnych, Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii, Fundacja Kościuszkowska, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Muzeum Polskiej w Ameryce, Polska Misja przy Zespole Szkół w Orchard Lake, Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz oraz Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki w Argentynie.

Rokrocznie Konferencja organizuje sesje plenarne, stające się okazją do zacieśniania współpracy między instytucjami. Tegoroczna sesja ma wymiar szczególny ponieważ po raz pierwszy odbywa się w Warszawie i w całości poświęcona będzie współpracy między emigracyjnymi a krajowymi instytucjami kultury.

Program
XXXII SESJI STAŁEJ KONFERENCJI
MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE
10 września 2010, Warszawa
Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, wejście A, Audytorium im. Stefana Dembego
10.00 – Uroczyste otwarcie sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek
Powitanie przez Dyrektora Biblioteki Narodowej i Rektora Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych
Wystąpienie Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystąpienie Wiceministra Spraw Zagranicznych
Wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych

10.50-11.00 – przerwa

11.00 – Sesja I – prowadzenie: Grzegorz Pisarski
11.00-11.20 – Słowo wstępne: Sław Milewski

11.20-11.40 – Marcin Chumiecki – Polska Misja przy Zespole Szkół Orchard Lake - Polska Misja – bieżące projekty, cele na przyszłość, udostępnienie zbiorów, organizacjom polonijnym oraz instytucjom naukowym na świecie. Współpraca z MKiDN, NDAP oraz Uniwersytetem Jagiellońskim i Polską Akademią Umiejętności w Krakowie.
11.40-12.00 – Mike Smith – Współpraca z Uniwersytetem Wayne State, Detroit (język angielski).
12.00-12.20 – Jeffrey J. Przewozniak Kolekcje Muzealne w Orchard Lake, prace nad ich zabezpieczeniem i udostepnieniem szerokiej grupie odbiorcow Prezentacja – j. ang., wydruk w angielsko/polskim.

12.20-12.40 – Witold Zahorski, Towarzystwo Historyczno-Literackie – Biblioteka Polska w Paryżu - Kontakty i współpraca Towarzystwa Historyczno-Literackiego – Biblioteki Polskiej w Paryżu z instytucjami polskimi po 1989 roku.
12.40-13.00 – Danuta Dubois, Towarzystwo Historyczno-Literackie – Biblioteka Polska w Paryżu - Rok Chopinowski na tle zbiorów T.H.L. – B.P.P.

13.00-13-20 – Dr. Teofil Lachowicz, SWAP - Działalność Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce na rzecz Polski w latach 1921 – 2010.

13.30 – Otwarcie wystawy, (Audytorium im. Stefana Dembego)
13.30-14.30 – Przerwa

14.30 - Sesja II – prowadzenie: C. Pierre Zaleski
14.30-14.50 – Dr Jan Konopka, Muzeum im Tadeusza Kościuszki w Solothurnie, Szwajcaria - Muzeum Kościuszki w Solurze w orbicie polskiej kultury i tradycji.

14.50-15.10 – Dr Marek Zieliński, Instytut Piłsudskiego w Ameryce, NY - Archiwa rozdzielone przez historię.

15.10-15.30 – Monika Nowak, Muzeum Polskie w Ameryce, Chicago
Prezentacja kolekcji sztuki MPA w Polsce i prac artystów polskich w Chicago – współpraca z krajem.

15.30-16.15 – Studium Polski Podziemnej w Londynie – Informatyczna baza danych dla dokumentów Oddz. VI Sztabu N. W.
1. Wstęp - dr K. Stoliński; 2. Wykorzystanie Bazy Danych - H. Bujnowska; 3. Wyszukiwanie informacji z archiwalnego punktu widzenia - K. Bożejewicz; 4. Sposoby wyszukiwania danych w Archiwum SPP - A. Janczewski; 5. Zakończenie - dr K. Stoliński;

16.15-16.30 – Przerwa
16.30-16.50 – Henryk Mittelstaed, Biblioteka Polska i.m. Ignacego Domeyki - Kontakty z instytucjami krajowymi utrzymywanymi przez Bibliotekę Domeyki. Historia, instytucje, rodzaj kontaktów, potrzeba, rezultaty.

16.50-17.10 – Konrad Sutarski, Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii, Budapeszt
Polskie zaplecze podczas węgierskiego powstania kierowanego przez Franciszka II Rakoczego (1703 – 1711).

17.10-17.30 – ks. Hieronim Fokciński, Papieski Instytut Studiów Kościelnych
Papieski Instytut Studiów Kościelnych. Wznowienie systematycznych poszukiwań w zbiorach Stolicy Apostolskiej.

17.30-17.50 – ks A. Dobrzyński, Centrum Dokumentacji Studium Pontyfikatu Jana Pawła II
Niosąc w przyszłość dziedzictwo pontyfikatu: współpraca Ośrodka z krajem dla promocji chrześcijanskiej i polskiej kultury.

17.50-18.10 – Stanisław Latek, prezes Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie,
Biblioteka Polska w Montrealu - Biblioteka Polska w Montrealu - w służbie kultury polskiej w Kanadzie
18.10-18.30 – Dyskusja
19.00– Zakończenie


« przejdź do archiwum informacji »
« powrót do strony głównej

KOMENTARZE
brak komentarzy

DODAJ KOMENTARZ
Twój podpis

Twój komentarz


brak imprez w tej kategorii w najbliższym czasie


zobacz pełny kalendarz imprez »

Pole Mokotowskie to idealne miejsce na spędzanie wolnego czasu. Miła atmosfera, liczne puby i imprezy, to coś dla Ciebie!

Odwiedź dział rozrywka i zobacz jakie imprezy czekają na Ciebie w najbliższym czasie. Dowiedz się co ciekawego dzieję się na Polu Mokotowskim w pubach i klubach!

zobacz więcej informacji »Jestem zainteresowany / Uważam że to ciekawy pomysł:
możliwość wypożyczenia sprzętu pływającego
możliwość wypożyczenia rowerów
możliwość wypożyczenia leżaków
możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego (piłki, badminton, bule, ...)
koszulki jako pamiątka z Pola Mokotowskiego
kalendarz na 2012 rok ze zdjęciami z Pola Mokotowskimi
możliwość wypożyczenia książek do czytania na Polu
więcej imprez plenerowych (masowych)
więcej zajęć sportowych (rozgrywki)
więcej zajęć edukacyjnych (spacery z przewodnikiem, warsztaty, pokazy)zobacz wyniki »Strona główna  ::  Kalendarz imprez  ::  Przydatne informacje  ::  Historia Pola  ::  Wizja Pola  ::  Mapka Pola  ::  Galeria  ::  Forum dyskusyjne

Rozrywka  ::  Kultura  ::  Sport  ::  Zdrowie  ::  Psy  ::  Praca  ::  Edukacja  ::  Gastronomia  ::   Niepełnosprawni  ::  Konkursy  ::  Linki  ::  Kontakt